Gorgonian teapot

Stoneware, glaze, 14k.

Go to link